Tietoa Jeduskunnasta

questions, board, blackboard

Mikä on Jeduskunta?

Jeduskunta on Koulutuskeskus JEDUn opiskelijakunta, jonka tehtävänä on toimia opiskelijoiden tukena kouluympäristössä sekä järjestää erilaisia tapahtumia.

Jeduskunta noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja ja asetuksia. Opiskelijakunnan toiminnasta on määrätty ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) 10:nnen luvun 106 §:ssä (finlex.fi).

Edustajat

Jeduskunta on pyritty kasaamaan niin, että jokainen ala olisi edustettuna, mitä koulutuksen järjestäjä tarjoaa. Tämä voi kuitenkin olla useimmiten haasteellista, johtuen useasta toimipisteestä. Lisäksi edustajalta vaaditaan aktiivisuutta osallistua opiskelijakunnan toimintaan.

Vaikuttaminen

Jeduskunnan edustajien tehtävänä on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin, sekä toimia opiskelijoiden edunvalvojina. Jeduskunta voi myös antaa virallisia lausuntoja erilaisiin asioihin.